Kjøpmannshuset

Kjøpmannshuset Norge AS

Kjøpmannshuset er NorgesGruppens profilhus for kjøpmannseide butikker. Vi er et ledende selskap for utvikling og drift av riksdekkende kjeder for lokale supermarkeder og nærbutikker. Vi drifter og forvalter kjedene SPAR/EUROSPAR, Joker og Nærbutikken. Les mer

Åpne/omprofilere butikk

Er du interessert i å åpne eller omprofilere butikk til SPAR/EUROSPAR, Joker eller Nærbutikken? Blir du medlem i en av våre kjeder oppnår du bedre inntjening, enklere drift og mer forutsigbarhet. Les mer

Våre kjeder

Mer informasjon om våre kjeder og butikker finner du på kjedenes egne internettsider: