Historikk

2009
MIX-kjeden fusjonerer med NorgesGruppen Servicehandel.

2004 
SPAR Norge AS og MIX-Butikkene AS blir administrativt slått sammen i profilhuset Kjøpmannshuset Norge AS. 

2002 
Kjøpmannskjedene på Vestlandet fusjonerer med SPAR Norge AS. 

2000
Nærbutikkene Norge, Joker og AKA SPAR Norge fusjoneres til SPAR Norge AS. 
NorgesGruppen ASA etableres som konsern. 

1997 
SPAR og AKA Gruppen fusjonerer til AKA SPAR Norge AS. 
Joker etableres som riksdekkende nærbutikkjeder. 

1994 
NorgesGruppen blir etablert. 

1993 
SPAR-kjeden etablerer seg i Norge av regionale norske kjeder. 

1984 
Joh Johannson får rettigheter til SPAR konseptet i Norge fra SPAR International i Nederland. 

1932 
SPAR blir stiftet av kjøpmenn i Nederland for å møte konkurransen fra supermarkedkjeder.