Fakturaadresse

Det er svært viktig at fakturaer og kreditnotaer til vår virksomhet har riktig fakturaadresse og GLN-nummer da mangelfull fakturainformasjon forsinker betalingsprosessen.

Kjøpmannshuset Norge AS har følgende fakturaadresse: 

Kjøpmannshuset Norge AS 
Postboks 4781, Vika 
8608 MO I RANA
GLN 7080001087098

Har du ikke mulighet til å sende faktura på Edi eller EHF formatet, kan du sende faktura til følgende e-postadresse: 4781@invoicecenter.net

NB! Filformatet må være .pdf og du kan kun sende en faktura i gangen.

Vi minner om at det er kun fakturaer og kreditnotaer som skal sendes til denne fakturaadressen. Purringer og annen post skal sendes direkte til selskapet til følgende adresse:

Kjøpmannshuset Norge AS 
Postboks 380 Skøyen 
0213 Oslo