Åpne butikk

Er du interessert i å åpne eller omprofilere butikk til SPAR/EUROSPAR, Joker eller Nærbutikken? Blir du medlem i en av våre kjeder oppnår du bedre inntjening, enklere drift og mer forutsigbarhet.

Tilhørigheten til en av våre kjeder vil gi deg mange fordeler, samtidig som du kan bygge videre på egen erfaring og lokalkunnskap. Først og fremst skal vi bidra til at hverdagen din blir enklere. Vårt driftsapparat og våre rutiner sikrer rasjonell butikkdrift og mindre stress for deg og dine medarbeidere. Kontakt vårt regionskontor i ditt fylke for nærmere informasjon om å åpne eller omprofilere din butikk til en av våre kjeder. 

Gunstige innkjøpsavtaler 
NorgesGruppen er landets største handelshus. Derfor har vi svært gode avtaler med leverandørene våre. Er du medlem av en av våre kjeder, drar du nytte av dette. Vi forhandler alle avtaler med leverandører til grunnsortimentet i butikkene. Dette sparer deg for både tid og penger. 

Felles markedsføring
Når du er medlem i en av våre kjeder slipper du å bruke mye tid på markedsføring og planlegging av kampanjer i nærmiljøet. Felles markedsføring for alle kjedene utformes sentralt, i et samarbeid mellom driftsledelsen, leverandører og regionale markedsråd som består av representanter fra butikker i din region. 

Verdiøkende tjenester 
Gjennom NorgesGruppen er våre kjeder en foretrukket partner for Posten, Norsk Tipping, DnBNOR og andre viktige samarbeidspartnere. Dette gjør at utvalgte butikker kan tilby verdifulle tilleggstjenester i sitt nærmiljø, som bl.a. Post i butikk, pengespill og reseptfrie legemidler – tjenester som gir økt kundetilstrømming. Velger du å inngå et samarbeid med oss, bistår vi deg med å kartlegge mulighetene for verdiøkende tjenester i din butikk. 

Regionalt støtteapparat 
Som medlem i en av våre kjeder har du et profesjonelt og effektivt støtteapparat rundt deg. Våre kjeder er delt inn i ni geografiske regioner som har ansvar for driftsoppfølging av våre butikker. 

Hvert regionskontor har en regionssjef og flere driftsledere. Våre medarbeidere på regionskontorene har lang erfaring med butikkdrift og kjenner hverdagen til en kjøpmann. Vi kan derfor gi deg verdifull støtte og veiledning i den daglige butikkdriften. 

I tillegg sørger våre erfarne prosjektledere for at butikken blir omprofilert til kjedekonseptet som passer best!