Om oss

Kjøpmannshuset er NorgesGruppens profilhus for kjøpmannseide butikker. Vi er et ledende selskap for utvikling og drift av riksdekkende kjeder for lokale supermarkeder og nærbutikker. Vi drifter og forvalter kjedene SPAR/EUROSPAR, Joker og Nærbutikken.

Kjøpmannshuset ble etablert i 2004 ved fusjonering av organisasjonene SPAR Norge AS og MIX-butikkene AS. Profilhuset har ansvaret for en dominerende del av NorgesGruppens kjøpmannseide virksomhet, og samler kjøpmenn i små og mellomstore butikker til felles kompetanse og forsterket innkjøpskraft. 

Kjøpmannshusets særpreg er å være best lokalt. Dagligvarebutikken har stor betydning i mange lokalsamfunn og skal være et verdifullt møtepunkt i nærmiljøet. Vi skal gi våre kunder tilgang til varer fra lokale leverandører og produsenter, og skape rom for lokal kremmerånd. 

I mange av våre butikker får kundene utført flere tjenester på samme sted. Vi jobber aktivt for at utvalgte butikker skal tilby verdifulle tilleggstjenester i nærmiljøet, som bl.a.:

  • Post i Butikk
  • Pengespill
  • Reseptfrie legemidler

Kjøpmannshuset har en samlet kjedeomsetning på 19,6 milliarder kroner (2017).

Kjøpmannshuset Norge AS er et heleid datterselskap i NorgesGruppen ASA, Norges største handelshus. Profilhuset er organisert med servicekontor i Oslo og fire regionskontor fordelt over hele landet.