Leverandørinfo

Kjøpmannshuset er en del av NorgesGruppen ASA, Norges største handelshus. NorgesGruppen har landets største innkjøpsvolum av daglige forbruksvarer, og fremforhandler de sentrale leverandøravtalene for Kjøpmannshuset.

NorgesGruppen bruker hvert år betydelige ressurser på å utvikle sortiment og varekategorier til dagligvare- og servicehandelen, basert på solid forbrukerinnsikt.

Leverandør til NorgesGruppen ASA 
For at våre kunder skal være sikre på den maten som selges gjennom våre butikker, er det en del krav og forutsetninger som må være på plass for å kunne bli leverandør til NorgesGruppen. 

Er du en potensiell leverandør til NorgesGruppen ASA er det viktig at du alltid først tar kontakt med kategori- eller produktsjefen for ditt område før du starter arbeidet med å oppfylle leverandørkravene til NorgesGruppen. 
Ta kontakt med NorgesGruppen på telefon (+47) 24 11 31 00.

 

Lokale leverandører

Kjøpmannshusets særpreg er å være «best lokalt» og vi er opptatt av kunne tilby matvarer fra lokale leverandører i våre butikker.

Mangfold av lokal mat bidrar til å vise spekteret av det små og store lokalprodusenter i Norge kan tilby av matspesialiteter. Produkter som representerer lokal matproduksjon basert på kvalitet og opprinnelse bidrar til å gjøre våre butikker «best lokalt».

Våre kunder skal være trygge på at varer de handler i våre butikker overholder krav til matsikkerhet, kvalitet, miljø og etikk. Det er viktig for oss å ha tillit i markedet. Vi har derfor utarbeidet krav til lokale leverandører på trygg mat.

Ta kontakt med vårt regionskontor i ditt fylke for nærmere informasjon om hvordan du kan bli regional- eller lokal leverandør til en eller flere av våre butikker/kjeder.

Kontaktperson for lokale leverandører i Kjøpmannshuset er Therese Jørlo, tlf. (+47) 24 11 33 30.