Verdier

Ansvarlig

 • vi skal alltid opptre på en redelig og troverdig måte
 • vi skal gjennom våre handlinger skape tillit og trygghet
 • vi skal opptre profesjonelt og pålitelig

Forbrukerorientert

 • vi skal alltid ha forbrukeren i fokus gjennom å være konkurransedyktig, tilgjengelig og kvalitetsbevisst

Samarbeidsorientert

 • vi skal sikre helhetstenkning gjennom hele verdikjeden
 • vi skal fremstå som en attraktiv samarbeidspartner

Verdiskapende

 • vi skal drive med en lønnsomhet som sikrer vekst og konkurranseevne
 • vi skal legge til rette for selvstendige kjøpmenn og god kjøpmannsskap
 

Inspirerende

 
 • vi skal stimulere til initiativ, delaktighet og trivsel for alle ansatte
 • vi skal ha spesiell fokus på rekruttering, kompetanse og riktig belønning

Dynamisk

 • vi skal ha en organisasjon med gjennomføringskraft
 • vi skal ha en organisasjon hvor beslutninger tas lengst ut mot kundene
;